Whacky Friday

Post your grappies/jokes here. Both Afrikaans and English.
Post Reply
User avatar
Gooneybird
Engine Run Up Poster
Posts: 434
Joined: Tue Feb 07, 2012 12:00 am
Location: In Flight.........
South Africa

Whacky Friday

#1

Post by Gooneybird » Fri Apr 07, 2017 7:59 am

"Dinge" van die Mensdom

(I'll translate if "required/requested".......'somehow' the impact is "better" in my Lingo!)

Have a GREAT 'strike'.......I'll wait for the bastard to Fly-by.......have a GREAT "brown-eye" for him!

Te veel is meer as genoeg!
Die pastoor se vrou was weer swanger en hy het voor die gemeente gestaan en gevra vir 'n verhoging.
Na ses kinders het dit 'n bietjie duur begin word en die gemeente het besluit om eers 'n vergadering oor die pastoor se versoek te hou.
'n Yslike kabaal :furious: het losgebars oor hoeveel :nono: die pastoor se kinders die gemeente kos en hoeveel dit die kerk in die toekoms gaan kos. :crazy1:
Die pastoor het 'n uur lank na hulle geluister, :dunno1: opgestaan en hulle toegespreek:
"Kinders is 'n gawe van die Here en ons sal soveel gawes ontvang as wat Hy ons toelaat."
In die agterste ry het 'n bejaarde tantetjie gesukkel om op te staan en toe uiteindelik in haar pieperige stemmetjie gesê:
"Reën is ook 'n gawe van die Here, maar as ons te veel kry, dra ons rubberstewels." :bingo: :biglaugh:
Die hele gemeente het "Amen" gesê. :yikes:
:burner: :burner:

:beer3:User avatar
Gooneybird
Engine Run Up Poster
Posts: 434
Joined: Tue Feb 07, 2012 12:00 am
Location: In Flight.........
South Africa

Re: Whacky Friday

#2

Post by Gooneybird » Fri Apr 07, 2017 10:44 am

.....MAAR.........!

My "Beste Vrydag Flaater" is:

VERKEERDE PLEK
'n Polisieman op sy perd vra vir 'n dogtertjie op haar fietsie of sy dit van Kersvader gekry het.
"Ja," sê sy. :dunno2:
"Wel," antwoord hy, "Kersvader het vergeet om 'n weerkatsers op sy agterkant te plak.
Sê vir hom hy moet dit volgende keer onthou," en beboet haar met R20.
:yikes: :yikes:
Sy kyk op na die polisieman en sê: "Oulike perd wat Oom het. Het Oom hom ook by Kersvader gekry?"
"Ja," sê hy al grinnikend. :biggrin:
"Wel," sê sy, "sê volgende keer vir Kersvader die poep@l kom onder die perd se stert, nie bo-op die perd nie."

:fantastic: :funny:Post Reply